Realizace

Budowa drogi w miejscowości Lewice i budowa obwodnicy Zubrzyc