Realizace

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koperniki