Nasza oferta

Podstawowym obszarem naszej działalności jest budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa instalacji wszelkiego typu rurociągów przesyłowych i robót hydrotechnicznych.

Przez cały okres działalności Firma wyspecjalizowała się w zakresie

Ponadto

Firma posiada własną kopalnię kruszyw ZUBRZYCE 2 oferując sprzedaż piasku i pospółki innym podmiotom. Zakład położony jest w miejscowości Zubrzyce w powiecie Głubczyckim. Posiadamy również własny transport samochodowy zdolny do przewozu każdej ilości kruszyw na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Firma posiada własną kruszarkę do betonu i gruzu i świadczy usługi w zakresie kruszenia materiałów budowlanych zarówno na placu budowy i własnym.